Başarı Nedir?

“Bağımlılıkla Mücadele Kapsamında Yargı ve İnfaz Sisteminin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Destek Projesi”, kısaca BAŞARI Projesi ile belirlenen bu öncelikli ihtiyaç ve zorluklara etkili çözümler üretmek ve uyuşturucu bağımlılığı ile mücadelede çok disiplinli, kurumlar arası iş birliğini güçlendiren ve sürdürülebilir mekanizmalar önermek hedeflenmiştir. Proje, yargı ve infaz sistemindeki paydaşları bir araya getirmekte, kurumsal gelişim programlarının yanı sıra cezaevi personeli, denetimli serbestlik memurları ve diğer adli personel için kapasite geliştirme programları içermektedir. Bu proje ayrıca, ceza infaz kurumlarında kalan bağımlı tutuklu ve hükümlüler ile haklarında denetimli serbestlik tedbiri uygulanan kişiler ve aileleri için iyileştirilmiş risk değerlendirme ve müdahale programları ile zenginleştirilmiş destekleyici bir ortamı güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu haliyle, bu alanda ülkede sahada karşılaşılan sorunların büyük çoğunluğu ele alınmıştır.

Haberler